OMEGA Serienummer - Hur gammal är min OMEGA?

På insidan av alla OMEGA-klockor döljer sig klockans hjärta, urverket. Den skarpsynte finner där ett långt nummer graverat. Detta är urverkets serienummer. Med hjälp av det kan du få en ganska exakt uppfattning om när klockan är tillverkad. Vi har sammanställt en lista där detta serienummer berättar vilket år urverket är tillverkat. Ofta är det samma år som hela klockan är monterad men för att vara helt säker måste man beställa ett "Extract from the archives" från OMEGA (kostnad ca 1 500:-).

OMEGA Serienummer-spann   Första produktionsår

1,000,000 – 1,999,999      1894

2,000,000 – 2,999,999      1902

3,000,000 – 3,999,999      1906

4,000,000 – 4,999,999      1910

5,000,000 – 5,999,999      1915

6,000,000 – 6,999,999      1923

7,000,000 – 7,999,999      1930

8,000,000 – 8,999,999      1934

9,000,000 – 9,999,999      1939

10,000,000 – 10,999,999  1944

11,000,000 – 11,999,999  1947

12,000,000 – 12,999,999  1950

13,000,000 – 13,999,999  1952

14,000,000 – 14,999,999  1954

15,000,000 – 15,999,999  1956

16,000,000 – 16,999,999  1958

17,000,000 – 17,999,999  1959

18,000,000 – 18,999,999  1961

19,000,000 – 19,999,999  1962

20,000,000 – 20,999,999  1963

21,000,000 – 21,999,999  1964

22,000,000 – 22,999,999  1965

23,000,000 – 24,999,999  1966

25,000,000 – 25,999,999  1967

26,000,000 – 27,999,999  1968

28,000,000 – 31,999,999  1969

32,000,000 – 32,999,999  1970

33,000,000 – 33,999,999  1971

34,000,000 – 35,999,999  1972

36,000,000 – 37,999,999  1973

38,000,000 – 38,999,999  1974

39,000,000 – 39,999,999  1975

40,000,000 – 40,999,999  1977

41,000,000 – 41,999,999  1978

42,000,000 – 43,999,999  1979

44,000,000 – 44,999,999  1980

45,000,000 – 45,999,999  1982

46,000,000 – 47,999,999  1984

48,000,000 – 48,999,999  1985

49,000,000 – 50,999,999  1986

52,000,000                        Användes ej

53,000,000 – 53,999,999  1991

54,000,000 – 54,999,999  1993

55,000,000 – 55,999,999  1995

56,000,000 – 59,999,999  1998

60,000,000 – 60,999,999  1999

61,000,000 – 64,999,999  2000

65,000,000 – 65,999,999  2001

66,000,000 – 67,999,999  2002

68,000,000 – 69,999,999  2003

70,000,000 – 71,999,999  2004

72,000,000 – 77,999,999  2005

78,000,000 – 80,999,999  2006

81,000,000 – 83,999,999  2007

84,000,000+                     2008+